Prawo i dokumenty planistyczne

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2012 nr 0 poz. 391 tekst ujednolicony

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 2012 nr 0 poz. 391

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego

Uchwała nr XXV/397/12 SWM z dnia 2 lipca 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012 r.:
Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego – załączniki 

Zmiany:

Uchwała nr XXV/398/12 SWM z dnia 2 lipca 2012 r.

Uchwała nr XXVIII/460/12 SWM z dnia 29 października 2012 r.

Uchwała nr XXIX/482/12 SWM z dnia 26 listopada 2012 r.

Uchwała nr XXXIII/560/13 SWM z dnia 25 lutego 2013 r. uchwala_doc.

 

copyright by Województwo Małopolskie